IT Supporten vid Båvens strand        

Arbetsplats som tjänst

Med arbetsplats som tjänst får din verksamhet en modern arbetsplats anpassad för dagens arbetsliv där ni kan välja hur ni arbetar, på kontoret, eller på språng.

Vi tar fullt ansvar för den dagliga driften och supporten, så att ni kan lägga Er tid på det Ni känner är viktigast.

Vi erbjuder även lösningar för digitala möten, presentation, digital skyltning, och andra nyttiga funktioner för att snabbt och effektivt nå kollegor, elever samt övriga fokusgrupper.

Oavsett skala eller tjänst ser vi till att hålla koll på IT-säkerheten, och ni får full kontroll på Era IT kostnader.

WIFI som tjänst

WIFI som tjänst är en helhetslösning för Era WIFI behov. Vi ser till att ni är ständigt uppkopplade, dygnet runt, året om. Support, övervakning och uppdatering ingår självklart.

Med fast månadskostnad får Ni full kontroll på Era kostnader och slipper stora investeringar.

Nätverk som tjänst

Nätverk som tjänst är en helhetslösning. Vi ser till att Ert nät alltid är i drift. I vått och torrt försäkrar vi driften av Ert nätverk. Med support och drift i fokus. Slipp den kostsamma strulfaktor ett komplicerat nät kan medföra och fokusera på det som är viktigt för Er.

Med fast månadskostnad får Ni full koll på era kostnader och slipper stora investeringar.