IT Supporten vid Båvens strand        

En hållbar infrastruktur är ett absolut måste när kravbilden ökar för varje dag.

På företaget, ute på fält, i bilen, på konferens. Det är sällan vi inte är uppkopplade vårt dagliga arbete. Snabb och pålitlig tillgång till information och resurser gör anställda alltmer effektiva och ställer hårda krav på att tekniken i vardagen måste fungera.

Detta medför att företag och föreningar rör sig mer och mer mot mobila och levande lösningar för att uppnå konstant tillgång. Vi tror starkt på att infrastrukturen i organisationen är av högsta prioritet. Säkerhet, tillgång och tillförlitlighet kan ej förkastas. Vi tror därför att en miljö uppsatt enligt konstens regler tillsammans med gedigen fiber är en självklarhet för en välmående organisation.

Vi utför OPTO/Infra arbete i främst följande former, kravanalys, projektering, installation och mätning (OTDR), uppföljning och underhåll.

KRAVANALYS: Med vår utbildade personal erbjuder vi kravanalys för att ta fram en gedigen bild av vad kunden behöver idag, men också vad som tänks krävas framåt.

PROJEKTERING: Med vår erfarenhet tar vi fram en tydlig plan för vad som behövs för att uppnå målen vi kommit fram till under kravanalysen, komplett med kostnadsuppskattning och en tydlig deadline.

INSTALLATION: Våra tekniker genomför arbetet enligt projektplanen med säkerhet och hållbarhet som fokus.

MÄTNING: Vi kontrollerar, stämmer av och dokumenterar vårt arbete i förberedelse för kund.

UPPFÖLJNING: Vi håller kontakt med kund och ser till så att miljön vi levererat är vad vi lovat i år framåt.

UNDERHÅLL: Vi underhåller, uppdaterar och ser till att Er miljö är aktuell och kompetent framåt.